Вход за отговорници по НИД

Избор на отчетна година

В случай на проблем, моля сигнализирайте на
web@mu-plovdiv.bg

За получаване на първоначален достъп, използвайте бутона "Забравен код"

Изберете отчетна година, катедра и ако е необходимо - секция.
Изпратете заявката за възстановяване на персонален код с натискане на бутон "Възстанови код".

Катедра

Секция

Вход за индивидуален достъп

Отчет по НИД на звена по параметри и години

Електронна Система за отчитане на НИД
Научен отдел на Медицински университет - Пловдив