За получаване на индивидуален достъп е необходимо да имате регистриран профил, в който фигурира институционалния Ви e-mail адрес.
В случай, че при опит да получите код за индивидуален достъп получавате съобщение, че няма регистриран такъв e-mail адрес, се обърнете към отговорника по НИД на Вашето звено за добавяне на липсващите данни.

В случай на проблем, моля сигнализирайте на
web@mu-plovdiv.bg

Поддръжката кореспондира само с институционални E-mail адреси