Вход за отговорници по НИД

Отчетна година

За получаване на първоначален достъп, използвайте бутона "Забравен код"

Изберете отчетна година, катедра и ако е необходимо - секция.
Изпратете заявката за възстановяване на персонален код с натискане на бутон "Възстанови код".

Катедра

Секция

В случай на проблем, моля сигнализирайте на
web@mu-plovdiv.bg